Strona głównaRekrutacja
 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Warunki przyjęcia

Zapisy przyjmowane są w kolejności zgłoszeń. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 72 osoby.

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc. Do tej pory edycje liczyły sobie:

 • I - 51 osób (Jesień '2010)
 • II - 38 osób (Wiosna '2011)
 • III - 69 osób (Jesień '2011)
 • IV - 33 osoby (Wiosna '2012)
 • V - 66 osób (Jesień '2012)
 • VI - 21 osób (Wiosna '2013)
 • VII - 67 osób (Jesień '2013)
 • VIII - 25 osób (Wiosna '2014)
 • IX - 62 osoby (Jesień '2014)
 • X - 34 osoby (Wiosna '2015)
 • XI - 78 osób (Jesień '2015)
 • XII - 41 osób (Wiosna '2016)
 • XIII - 52 osoby (Jesień '2016)
 • XIV - 39 osób (Wiosna '2017)
 • XV - 61 osób (Jesień '2017)

 

Zapisy

Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

 1. Przesłanie w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line (forma preferowana)
 2. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej:
  Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
  Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej
  ul. Nowowiejska 15/19, pok. 518
  00-665 Warszawa
 3. Dostarczenie osobiście do sekretariatu Instytutu, pok. 518 (5 piętro) lub pok. 521 (5 piętro) czynnym w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w kopercie z dopiskiem "Studia podyplomowe ZP".

Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie. Jeśli potrzebują Państwo fakturę proszę zaznaczyć ten fakt w formularzu wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe w odpowiedniej rubryce.

Jeśli do wykonania płatności potrzebują Państwo faktury proforma, również prosimy o zaznaczenie tego w formularzu wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia:

 • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz formularz wniosku) - załącznik nie jest wymagany przy rejestracji on-line!
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski, inżynierski lub licencjacki)
 • potwierdzenie przelewu opłaty (I część lub całość)
 • skan podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia)
 • w przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość

Dokumenty przesyłamy jako załącznik (format ZIP) wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym on-line!


W przypadku problemu z rejestracją on-line dokumenty można przesłać drogą email na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Pamiętaj o załączeniu Wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (zał. 1)

 

Opłaty

Studia podyplomowe są odpłatne. Opłata w wysokości 8500 zł obejmuje - zajęcia zgodne z programem studiów w tym zajęcia z facylitacji pozwalające na uzyskanie certyfikatu ILM oraz zajęcia z metodyki Prince2 przygotowujące do egzaminu Prince2 Foundation i Prince2 Practicioner.

Wysokość opłaty od dnia 1 czerwca 2014 r. wynosi 8500 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:

 • 4500 zł przy zapisach,
 • 4000 zł - do 30 września 2018 r. (przed rozpoczęciem II semestru)

lub cztery raty:

 • 2500 zł przy zapisach,
 • 2000 zł - do 1 czerwca 2018 r.
 • 2000 zł - do 30 września 2018 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
 • 2000 zł - do 1 grudnia 2018 r.

 

Możliwe jest rozłożenie opłaty za studia na większą liczbę rat - po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Podyplomowych - informacji w tym zakresie udziela dr hab. inż. Andrzej Zalewski -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Opłatę za studia należy wnosić na konto bankowe:

Uczestnicy edycji Wiosna 2018 podczas rekrutacji wnoszą opłatę na konto bankowe:
Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami

kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe.


Uczestnicy edycji Wiosna 2017 oraz Jesień 2017 wnoszą opłaty na indywidualne numery kont podając następujące dane:
Adresat: Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Tytuł: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami.

Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego z metodyki Prince2 Foundation będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu egzaminu w wysokości 861 zł oraz 861 zł w przypadku egzaminu Agile PM Foundation (płatne na rachunek przeprowadzającego egzamin) - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos

Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu ILM będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu certyfikatu ILM w wysokości 430 zł (płatne na rachunek prowadzącego szkolenie z facylitacji) [kliknij].

 

Możliwości finansowania studiów podyplomowych

Zasady pobierania opłat reguluje szczegółowo załącznik do uchwały Senatu PW nr 85/XLVI/2006.

UWAGA: Faktury będą wystawiane "automatycznie" jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku, niemniej w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z księgowością Instytutu, tel. (22) 234 7122.

UWAGA: faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom. Faktura proforma wystawiana jest po otrzymaniu dokumentu (w formie papierowej lub skan dokumentu w formie elektronicznej) potwierdzającego umowę zawartą pomiędzy Firmą/Pracodawcą, a uczestnikiem studiów, dotyczącą dofinansowania odpłatności za studia oraz wielkości tegoż dofinansowania.