O studiach

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Studia podyplomowe "Zarządzanie Projektami" Politechniki Warszawskiej mają za zadanie dostarczenie słuchaczom nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

Studia przeznaczone są dla osób planujących z sukcesem zarządzać złożonymi przedsięwzięciami, czyli projektami. Z tego powodu studia nie są adresowane do osób o konkretnym wykształceniu, czy backgroundzie zawodowym, lecz do wszystkich zainteresowanych zarządzaniem projektami. Z pewnością zainteresują one: informatyków, inżynierów wszelkich specjalności (budownictwo, motoryzacja, inżynieria lądowa, geodezja, inżynieria chemiczna itd.), ekonomistów, marketingowców, PR?owców i innych.

Główne fakty o naszym studium:

 • 214 godzin zajęć, w tym 20 godziny ćwiczeń w małych grupach, 194 godziny wykładów/warsztatów/zajęć interaktywnych,
 • Oryginalny, ciekawy, w wielu miejscach unikatowy program, obejmujący m.in.:
  • wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami,
  • 3 wiodące metodyki zarządzania projektami PMBoK, Prince2, IPMA
  • pakiet umiejętności miękkich (kierowanie, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą, itd.),
  • pakiet umiejętności twardych (analiza interesariuszy, analiza ryzyka, planowanie w oparciu o produkty, harmonogramowanie, zarządzanie budżetem, definiowanie struktury produktów projektu i in.),
  • metodyki dziedzinowe stosowane m.in. w obszarach IT i motoryzacji
  • facylitacja - czyli jak efektywnie wykorzystać potencjał tkwiący w zespole,
  • Public Relations i kreowanie wizerunku projektu
  • narzędzia wspierające zarządzanie projektami
  • zajęcia kontekstowe ? rejs dalekomorski jako projekt
 • zajęcia prowadzą doświadczeni profesjonaliści, trenerzy, nauczyciele akademiccy, eksperci dziedzinowi a także żeglarz żeglugi wielkiej
 • zajęcia warsztatowe, warsztaty facylitowane, warsztaty facylitowane wspierane programem Facil, wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konsultacje zdalne i bezpośrednie
 • brak pracy dyplomowej ? zaliczenie na podstawie egzaminów testowych z przedmiotów (2 w semestrze)
 • studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej
 • opłata za studia wynosi 8500 zł, istnieje możliwość rozłożenia na dwie raty (4500 zł i 4000 zł) lub cztery raty (2500 zł, 2000 zł, 2000 zł, 2000 zł), a w porozumieniu z Kierownikiem Studiów także na większą ich liczbę [kliknij]
 • możliwość rozłożenia opłaty za studia na większą liczbę rat, ustalenia w tym zakresie należy czynić z Kierownikiem Studiów Podyplomowych dr inż. Andrzejem Zalewskim
 • opłata obejmuje - zajęcia zgodne z programem studiów w tym zajęcia z facylitacji pozwalające na uzyskanie certyfikatu ILM oraz zajęcia z metodyki Prince2 przygotowujące do egzaminu Prince2 Foundation i Agile PM Foundation
 • szkolenie PRINCE2 Foundation przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego w ramach opłaty za studia, przystępujący do egzaminu będą zobowiązani dodatkowo do uiszczenia kosztu egzaminu certyfikacyjnego w wysokości 861 zł (płatne na rachunek przeprowadzającego egzamin) oraz oraz 861 zł w przypadku egzaminu Agile PM Foundation (płatne na rachunek przeprowadzającego egzamin) - szkolenia oraz egzaminy certyfikacyjne odbywają są w języku polskim - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos
 • szkolenie licencjonowane z facylitacji przygotowujące do otrzymania certyfikatu ILM w ramach opłaty za studia, osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu certyfikatu ILM w wysokości 430 zł (płatne na rachunek prowadzącego szkolenie z facylitacji zgodnej z modelem Process Iceberg) [kliknij]
 • licencja na program do zarządzania projektami P2ware Project Manager 7 z Dodatkiem PRINCE2? w ramach opłaty za studia [kliknij]
 • studia organizuje Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej ? bazując na sukcesie studiów Zarządzanie zasobami IT

Pełny program wraz z opisem przedmiotów, kliknij [tutaj].