Opłaty i faktury

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Opłaty

Studia podyplomowe są odpłatne. Opłata w wysokości 8500 zł obejmuje - zajęcia zgodne z programem studiów w tym zajęcia z facylitacji pozwalające na uzyskanie certyfikatu ILM oraz zajęcia z metodyki Prince2 przygotowujące do egzaminu Prince2 Foundation oraz Prince2 Practicioner.

Wysokość opłaty od dnia 1 czerwca 2014 r. wynosi 8500 zł (decyzja Rektora PW nr 75/2017 z 24 maja 2017 r.). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:

  • 4500 zł przy zapisach,
  • 4000 zł - do 30 września 2018 r. (przed rozpoczęciem II semestru)

lub cztery raty:

  • 2500 zł przy zapisach,
  • 2000 zł - do 1 czerwca 2018 r.
  • 2000 zł - do 30 września 2018 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
  • 2000 zł - do 1 grudnia 2018 r.

Możliwe jest rozłożenie opłaty za studia na większą liczbę rat - po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Podyplomowych - informacji w tym zakresie udziela dr hab. inż. Andrzej Zalewski -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Opłatę za studia należy wnosić na konto bankowe:

Uczestnicy edycji Wiosna 2018 podczas rekrutacji wnoszą opłatę na konto bankowe:
Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami

kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe.


Uczestnicy edycji Wiosna 2017 i Jesień 2017 wnoszą opłaty na indywidualne numery kont podając następujące dane:
Adresat: Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Tytuł: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami.

Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego z metodyki Prince2 Foundation będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu egzaminu w wysokości 861 zł oraz 861 zł w przypadku egzaminu Agile PM Foundation (płatne na rachunek przeprowadzającego egzamin) - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos

Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu ILM będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu certyfikatu ILM w wysokości 430 zł (płatne na rachunek prowadzącego szkolenie z facylitacji).

Możliwości finansowania studiów podyplomowych

Zasady pobierania opłat reguluje szczegółowo załącznik do uchwały Senatu PW nr 85/XLVI/2006.

UWAGA: Faktury będą wystawiane "automatycznie" jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku, niemniej w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z księgowością Instytutu, tel. (22) 234 7122.

UWAGA: faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom. Faktura proforma wystawiana jest po otrzymaniu pisma (w formie papierowej lub skanu dokumentu w formie elektronicznej), podpisanego przez osobę decydującą o dofinansowaniu, potwierdzającą wysokość dofinansowania studiów przez Pracodawcę. W piśmie powinny się znaleźć również informacje  odnośnie danych na jakie należy wystawić fakturę pro-forma.