Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Prince2 Foundation

Certyfikacja PRINCE2® Foundation, czyli klasyczne zarządzanie projektami


W sposób całościowy wszystkie kluczowe obszary i procesy zarządzania projektami ujmuje m.in. metodyka PRINCE2®. Integralnym elementem programu naszych studiów podyplomowych Zarządzanie projektami jest szkolenie pozwalające uzyskać certyfikat PRINCE2 Foundation. Certyfikat Prince2 to okazja, by całościowo przemyśleć sobie wszystkie aspekty zarządzania projektami. Metodyka PRINCE2® pozwala bowiem spojrzeć na organizację projektu w sposób całościowy. To zaś pozwala prowadzić projekt w przewidywalny sposób, radząc sobie z generowanymi przezeń wyzwaniami. Jeśli pomyślicie o dowolnym projekcie, także takim typowym, wziętym z życia, to prędzej czy później odkryjecie główne obszary merytoryczne zarządzania projektami, które uwzględnione są m.in. w metodyce PRINCE2®:
 
 • Zarządzanie uzasadnieniem biznesowych – troska o to, by projekt miał zdefiniowany, osiągalny, zrozumiały i podzielny przez uczestników cel przez cały czas jego trwania
 • Zarządzanie zakresem projektu – definiowanie zakresu prac realizowanych w ramach projektu,
 • Zarządzanie jakością – określanie wymagań stawianych produktom projektu;
 • Zarządzanie czasem – planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępu prac;
 • Zarządzanie finansami – planowanie kosztów (budżetowanie), monitorowanie kosztów, rozliczanie budżetu, zapewnianie finansowania;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – zapewnienie odpowiednich osób i ich zorganizowanie;
 • Zarządzanie komunikacją – planowanie i wykonywanie komunikacji wewnątrz- i zewnątrz-projektowej, zapewnienie efektywnych metod wymiany informacji w zespole realizującym projekt;
 • Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja, ocena, określenie i wdrożenie reakcji na ryzyko, a także monitorowanie ryzyk;
 • Zarządzanie zamówieniami i dostawami – zapewnienie, że niezbędne narzędzia, materiały i inne są dostarczane na czas zespołom realizującym prace;
 • Zarządzanie interesariuszami – zapewnienie odpowiedniego zaangażowania kluczowych interesariuszy oraz utrzymywanie relacji z interesariuszami projektu.
Bardzo ciekawą informację niesie ze sobą nazwa metodyki – skrót PRINCE2 oznacza „Projekty w kontrolowalnym środowisku” (ang. PRojects IN Controller Environment). To zaś wskazuje ideę, która przyświeca metodyce PRINCE2®. Chodzi tu o stworzenie i utrzymanie kontrolowalnego środowiska, w którym realizowane są prace. Kontrolowalnego – tj. takiego, w którym oddziaływania na projekt pozostają pod kontrolą dzięki zbudowanym strukturom projektowym i realizowanym procesom zarządzania projektami.

Metodyka PRINCE2 powyższe elementy ujmuje w dość ciekawy sposób. Definiuje ona 7 podstawowych zasad prawidłowego zarządzania projektem:
 
 1. Ciągłość uzasadnienia biznesowego;
 2. Określanie ról i odpowiedzialności realizujących projekt;
 3. Planowania przez definiowanie rozłącznych etapów projektu;
 4. Określenie stanów „normalnych” i zarządzanie ich przekroczeniami (tzw. toleracja);
 5. Koncentracja na produktach (rezultatach) projektu;
 6. Dostosowanie do konkretnych warunków realizacji projektu;
 7. Uczenie się z doświadczeniach.

Zasady te odzwierciedlone są z kolei w 7 tematach, wokół których organizowane jest zarządzanie projektami. Tematy, które przedstawiane są na szkoleniu na certyfikat Prince2®, to: Uzasadnienie biznesowe, Organizacja, Jakość, Planowanie, Ryzyko, Zmiana, Postęp prac). Dla każdego z tych tematów opisane są procedury i schematy postępowania niezbędne dla efektywnego zarządzania projektami. Każda z procedur czy procesów zarządzania projektami ma przypisane role osób uczestniczących w ich realizacji i zakres odpowiedzialności tych osób za rezultaty danego procesu. Metodyka zawiera też referencyjny model organizacji projektu obejmujący trzy jego poziomy: strategiczny, operacyjny i wykonawczy. Na poziomie strategicznym działa i podejmuje kluczowe dla projektu decyzji tzw. Komitet Sterujący, na poziomie operacyjnym – kierownik projektu i zespół wsparcia, na poziomie operacyjnym – zespoły projektowe.

Wiedza uczestników zostanie potwierdzona podczas egzaminu, który wieńczy szkolenie, które w wersji przyjętej na studiach podyplomowych realizowane jest w formule 2-dniowej + egzamin. Istotną informacją jest, iż uczestnictwo w szkoleniu wymaga (od niedawna) wykupienia egzaminu.
 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa