Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację na edycję Jesień 2021!
zapraszamy do śledzenia strony edycji [kliknij]

Zakończenie rekrutacji: 30 września 2021 r.
Pierwsze zajęcia: 2 października 2021 r.


Warunki przyjęcia 

Zapisy przyjmowane są w kolejności zgłoszeń. Uczestnikami studiów podyplomowych, zgodnie z przepisami, mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie, ale też magisterskie).

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.

Do tej pory edycje liczyły sobie: 

I - 51 osób (Jesień '2010) 
II - 38 osób (Wiosna '2011) 
III - 69 osób (Jesień '2011) 
IV - 33 osoby (Wiosna '2012) 
V - 66 osób (Jesień '2012) 
VI - 21 osób (Wiosna '2013) 
VII - 67 osób (Jesień '2013) 
VIII - 25 osób (Wiosna '2014) 
IX - 62 osoby (Jesień '2014) 
X - 34 osoby (Wiosna '2015) 
XI - 78 osób (Jesień '2015) 
XII - 41 osób (Wiosna '2016) 
XIII - 52 osoby (Jesień '2016) 
XIV - 39 osób (Wiosna '2017) 
XV - 61 osób (Jesień '2017) 
XVI - 30 osób (Wiosna '2018) 
XVII - 52 osoby (Jesień '2018)
XVIII - 29 osób ('Wiosna 2019)
XIX - 70 osób ('Jesień 2019)
XX - 22 osoby ('Wiosna 2020)  
XXI - 56 osób ('Jesień 2020)
XXII - 42 osoby ('Wiosna 2021)

Zapisy 


Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów: 

1. Przesłanie w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line (forma preferowana). Procedura zapisów jest prosta i niekłopotliwa, przeciętnie zajmuje maksimum 10 minut. Oto ona: 

Zgodnie z wybranym lub ustalonym indywidualnie schematem płatności wnosimy pierwszą ratę opłaty
Zapisujemy potwierdzenie przelewu. Osoby dofinansowane przez pracodawcę proszone są o jego oświadczenie odnośnie kwot i terminów dofinansowania (w dowolnej postaci przyjętej w firmie). Oświadczenie nie musi być podpisane zgodnie z reprezentacją firmy. 

Przygotowujemy dokumenty: 

 • skan (fotografia) dyplomu
 • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
 • skan oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
 • wypełniamy formularz przez Internet dostępny tutaj,
 • w przypadku obcokrajowców - skan podania adresowanego do Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta z prośbą o zwolnienie z opłaty w Euro i przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Potwierdzenie rejestracji otrzymacie najpóźniej w 24 godziny od zgłoszenia. 

W przypadku częściowej lub całkowitej płatności przez pracodawcę – składamy najpierw wniosek bez potwierdzenia przelewu od pracodawcy, a fakturowaniem zajmie się nasza księgowość. W nietypowych przypadkach – proszę pisać lub dzwonić – na pewno pomożemy! 


2. Przesłać drogą e-mail na adres: zapisy@zarzadzanie-projektami.org.pl. 

Przygotowujemy dokumenty:

 • skan (fotografia) dyplomu
 • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
 • skan oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
 • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe
 • skan podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia
 • w przypadku obcokrajowców - skan podania adresowanego do Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta z prośbą o zwolnienie z opłaty w Euro i przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich
   

3. Przesłać pocztą lub kurierem na adres Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej: 

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej 
ul. Nowowiejska 15/19, pok. 518 
00-665 Warszawa 

Przygotowujemy dokumenty: 

 • skan (fotografia) dyplomu
 • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
 • skan lub oryginał oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
 • oryginał podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe
 • oryginał podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia)
 • w przypadku obcokrajowców - oryginał podania adresowanego do Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta z prośbą o zwolnienie z opłaty w Euro i przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich
   

4. Dostarczenie osobiście do sekretariatu Instytutu, pok. 518 (5 piętro) lub pok. 521 (5 piętro) czynnym w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w kopercie z dopiskiem "Studia podyplomowe ZP". 

Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie. Jeśli potrzebują Państwo fakturę proszę zaznaczyć ten fakt w formularzu wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe w odpowiedniej rubryce.

 

Zakończenie rekrutacji: 30 września 2021 r.
Pierwsze zajęcia: 2 października 2021 r.

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa