Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Zostań Liderem Projektów!

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami na Politechnice Warszawskiej

Dla kogo?

Jeśli

 • Masz licencjat / magisterium?
 • Interesujesz się Zarządzaniem Projektami?
 • Chcesz rozwijać się w obszarze Zarządzania Projektami?
 • Chcesz zostać Kierownikiem Projektów, Szefem Biura Projektów, Product Ownerem, Scrum Masterem?
 • Pracujesz jako Scrum Master, Product Owner czy PM, ale czujesz, że Twoja wiedza o projektach nie jest kompletna?
 • Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje w Zarządzaniu Projektami?
 • Szukasz ciekawej i lepiej płatnej pracy?
 • Czujesz się wypalony, chcesz zmienić zawód / branżę?
 • Chcesz poznać osoby o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach?

to zapraszam Cię na Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami na Politechnice Warszawskiej

.

Nasz program

Program studiów można streścić w trzech hasłach:

➡ Zasadnicze obszary zarządzania projektami

➡ Umiejętności miękkie

➡ Metodyki i techniki.

1
Zasadnicze obszary zarządzania projektami

✔ cel i uzasadnienie biznesowe

✔ zarządzanie zakresem projektu

✔ planowanie i harmonogramowanie projektu

✔ zarządzanie budżetem projektu

✔ zarządzanie ryzykiem

✔ zarządzanie komunikacją w projekcie

✔ zarządzanie jakością

2
Umiejętności miękkie

✔ negocjacje w zarządzaniu projektami, zarządzanie konfliktem

✔ sztuka przewodzenia w projekcie

✔ budowa zespołu, motywowanie uczestników

✔ organizacja biura projektów (PMO)

✔ efektywne kierowanie pracą zespołu – facylitacja – certyfikat

✔ public relations w projekcie

✔ ścieżki rozwoju kierownika projektów

3
Metodyki i techniki  

✔ agile / metodyki zwinne - podstawy i praktyka, Agile PM Foundation - certyfikacja (!)

✔ PMBoK - całościowa metodyka zarządzania projektami

✔ Prince2 - certyfikacja z całościowej metodyki (!)

✔ zarządzanie oparte na produktach

✔ metoda łańcucha krytycznego (CCPM)

✔ narzędzia wspomagające zarządzanie projektami (MS Project, P2Ware, narzędzia dla metody zwinnych: Jira, Trello etc.,)

Certyfikaty

SP Zarządzanie projektami to okazja do uzyskania liczących się certyfikatów z obszaru Zarządzania Projektami. Standardowo program obejmuje certyfikaty Prince 2 Foundation i Agile PM Foundation. Jeśli jednak masz już któryś z nich, to nic nie szkodzi - możesz otrzymać w zamian voucher na inne szkolenie z obszaru zarządzania projektami (np. P3O, MoR, inne).

Prince Agile

Zajęcia prowadzą PRAKTYCY

prof. Andrzej Blikle zdjęcie
prof. Andrzej Blikle
Piotr Arczewski zdjęcie
Piotr Arczewski
Jarosław Gawrysiak zdjęcie
Jarosław Gawrysiak
Mariusz Kapusta, PMP zdjęcie
Mariusz Kapusta, PMP
Ewa Kastory zdjęcie
Ewa Kastory
Wiesław Kosieradzki zdjęcie
Wiesław Kosieradzki
Marek Kowalczyk zdjęcie
Marek Kowalczyk
Jacek Mamot zdjęcie
Jacek Mamot
Paweł Markowski zdjęcie
Paweł Markowski
Jolanta Marszewska zdjęcie
Jolanta Marszewska
Maria Parysz zdjęcie
Maria Parysz
Tomasz Roszkowski zdjęcie
Tomasz Roszkowski
Katarzyna Rudzka-Kowalska zdjęcie
Katarzyna Rudzka-Kowalska
Paweł Soproniuk zdjęcie
Paweł Soproniuk
Leszek Staśto zdjęcie
Leszek Staśto
dr Jerzy Stawicki zdjęcie
dr Jerzy Stawicki
Anna Szymborska-Hernandez zdjęcie
Anna Szymborska-Hernandez
Anna Szypszak zdjęcie
Anna Szypszak
Grzegorz Turniak zdjęcie
Grzegorz Turniak
dr hab. inż. Andrzej Zalewski zdjęcie
dr hab. inż. Andrzej Zalewski
Agnieszka Buśk zdjęcie
Agnieszka Buśk

Rejestracja

Zapisy na studia podyplomowe prowadzimy online. 

Oto instrukcja postępowania:

 1. Przygotowuj skan lub fotografię dyplomu (wystarczy telefonem komórkowym)
 2. Jeśli sam opłacasz studia podyplomowe - wykonaj przelew I raty opłaty (nr rachunków, informacje o opłatach) i zapisz potwierdzenie przelewu
 3. Jeśli studia opłaca w całości lub w części pracodawca - wypełnij tzw. oświadczenie nr 3 (wymagany podpis przedstawiciela pracodawcy, nie musi być wg reprezentacji w KRS) 
 4. Jeśli chcesz otrzymać fakturę na dane własnej działalności gospodarczej - wypełnij oświadczenie nr 2
 5. Jeśli chcesz otrzymać fakturę z własnymi danymi osobowymi - wypełnij oświadczenie nr 1
 6. Wypełnij formularz online załączając: 1) skan/foto dyplomu, 2) potwierdzenie przelewu (tylko, jeśli sam opłacasz studia) oraz 3) skan/foto podpisanego oświadczenia 1 lub 2 lub 3 (jeśli potrzebujesz faktury lub opłatę uiszcza pracodawca).  

  Potwierdzenie rejestracji otrzymasz najpóźniej w 24 godziny od zgłoszenia. 


  Alternatywnie zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres zapisy@zarzadzanie-projektami.org.pl lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej lub dostarczyć osobiście (proszę wtedy potwierdzić termin wizyty z sekretarz studiów Alicją Trojanowską. [Dane adresowe i kontaktowe]

  Rejestracja

  Opłaty i faktury

  Opłata za studia wynosi 9900 zł, zgodnie z Zarządzanie JMR 125/2022 z 16 maja 2022 r.. 

  Obejmuje - wszystkie zajęcia, w tym zajęcia przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych,

  Nie obejmuje opłat za egzaminy certyfikacyjne.

  Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty: 

  • 5000 zł  – przy zapisach
  • 4900 zł  – do 15 lutego 2023 r. (przed rozpoczęciem II semestru)

   lub cztery raty:
  • 3000 zł – przy zapisach
  • 2000 zł – do 15 grudnia 2022 r.
  • 2900 zł – do 15 lutego 2023 r. (przed rozpoczęciem II semestru) 
  • 2000 zł – do 15 kwietnia 2023 r.

  Możliwe jest rozłożenie opłaty za studia na większą liczbę rat - po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Podyplomowych - informacji w tym zakresie udziela dr hab. inż. Andrzej Zalewski - a.zalewski@zarzadzanie-projektami.org.pl


  Opłatę za studia przelewamy na odpowiednie konto bankowe (czytaj koniecznie dalej!)


  Osoby posiadający obywatelstwo polskie wnoszą pierwszą opłatę na rachunek:

  Politechnika Warszawska

  Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

  Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091 (cztery ostatnie cyfry: zero zero dziewięć jeden)

  Tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami

  Kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe, które zostaną podane w Umowach.


  Opłaty za egzaminy certyfikacyjne

  Osoby przystępujące do egzaminów certyfikacyjnych pokrywają kosztu egzaminu - w zależności od egzaminu wynoszą  na dzień 7 czerwca 2022 r. (netto):

  • 750 zł
  • 1200 zł..

  Wysokość tych opłat zależy od stawek ustalanych przez akredytorów, na których wysokość nie mamy wpływu. Wskazane kwoty mogą ulec zmianie.

  Opłaty za egzamin certyfikacyjne przelewamy (po wskazaniu) na rachunek przeprowadzającego egzamin

  Rejestracja

  Nasza społeczność

  Jeśli interesujesz się Zarządzaniem projektami zapisz się koniecznie do naszej grupy na Facebooku (prawie 1500 osób!)

  House of skills
  Inprogress
  Instytut
  Zarządzanie IT
  LeaderShip Center
  SJSI
  NA SKRÓTY
  NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa