Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-SZP: STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Sposób zaliczenia:
 
ECTS: 0


Nazwa przedmiotu Metodyki lekkie (Zwinne zarządzanie projektami informatycznymi na przykładzie Scruma)
Wymiar Wykład 4h
Wykładowcy: Mateusz Srebrny
Charakterystyka przedmiotu

Zwinne praktyki zarządzania projektami powstały w latach 90-tych ubiegłego wieku jako odpowiedź na zyskujące wtedy popularność 'tradycyjne' metodologie. Firmy, takie jak Toyota czy Xerox, potrzebowały zupełnie nowego podejścia, by uzyskać przewagę konkurencyjną w świecie, w którym wszyscy rozbudowywali procesy wytwórcze oraz produkowali niezliczone ilości dokumentacji projektowej. W 2001 roku powstał Agile Manifesto podsumowujący zwinne idee i praktyki wspólne dla różnych wypracowanych niezależnie sposobów wytwarzania oprogramowania. Najbardziej popularnym zwinnym podejściem do prowadzenia projektów jest Scrum - w prosty sposób pozwalający wprowadzić w życie zwinne ideały (3 artefakty, 3 role, 4 rodzaje spotkań).

Podczas wykładu zaprezentowany będzie Agile Manifesto wraz z omówieniem stojącym za nim ideałów. Następnie zostanie dokładnie przedstawiony Scrum - artefakty (Product Backlog, Sprint Backlog, wykres Burn Down), role (Zespół, Product Owner, Scrum Master), spotkania (Daily Scrum, planowanie sprintu, demo sprintu, retrospekcja) - wraz z praktycznymi doświadczeniami uzyskanymi podczas wdrażania Scruma w jednej z największych firm polskiego internetu. Opisane zostaną również zarysy innych zwinnych praktyk, takich jak eXtreme Programming (jedna z najstarszych) i Kanban (jedna z najnowszych). Ostatnia część wykładu będzie poświęcona najistotniejszym wyzwaniom stojącym dziś przed zwinną społecznością, takim jak certyfikacje, czy duże lub wielokulturowe i georozproszone zespoły.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa