Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-TNZ: TECHNIKI I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Sposób zaliczenia:
 
ECTS: 0


Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem dla Kierowników Projektów
Wymiar 4h - wykład + 2h - ćwiczenia
Wykładowcy: Jacek Mamot
Charakterystyka przedmiotu

Celem wykładu jest zaprezentowanie najpopularniejszych metod zarządzania ryzykiem: zdefiniowania punktów projektu najbardziej narażonych na błędy, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i oszacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia, planowania i monitorowania działań zaradczych oraz tworzenia planów awaryjnych (contingency planning). Zaprezentujemy zaawansowane techniki zarządzania ryzykiem: przykłady rejestrów ryzyk, werbalizacja ryzyk, wykorzystanie intuicji i emocji w zarządzaniu ryzykiem. W oparciu o studia przypadku omówimy najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem, popełniane na etapie definiowania, planowania i wdrażania projektu, w zależności od kultury organizacyjnej i systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie Ryzykiem dla Kierowników Projektów- dzięki Wykładowi będziesz mógł lepiej:

 • zrozumieć korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem, czyli poświęcania czasu na:
  • identyfikację i ewaluację ryzyk,
  • planowanie i monitorowanie działań zaradczych
 • zrozumieć korzyści wynikające z rejestrowania ryzyk
 • poznać metodę zarządzania ryzykiem
 • zdobyć umiejętność stosowania ww. metody w praktyce

Opis zajęć:

 • Cele i korzyści zarządzania ryzykiem
 • Etapy procesu zarządzania ryzykiem w projekcie: identyfikacja i ewaluacja ryzyk, planowanie i monitorowanie działań zaradczych
 • Korzyści wynikające z rejestrowania (werbalizacji) ryzyk, przykłady rejestrów ryzyk
 • Wykorzystanie intuicji i emocji do zarządzania ryzykiem w projekcie

Program:

 • wykład 1: podstawy zarządzania ryzykiem: identyfikacja i ewaluacja ryzyk, planowanie działań zaradczych
 • ćwiczenie 1: zaplanowanie i prezentacja planu projektu, analiza ryzyka, ponowne planowanie projektu z uwzględnieniem wyników analizy
 • wykład 2: zaawansowane techniki zarządzania ryzykiem: przykłady rejestrów ryzyk, werbalizacja ryzyk, wykorzystanie intuicji i emocji w zarządzaniu ryzykiem
 • ćwiczenie 2: zarządzanie ryzykiem w praktyce (w projektach realizowanych przez uczestników zajęć)

Opis ćwiczeń:

 

Cz.1

 • Indywidualne zaplanowanie tego samego projektu (szacowanie czasu i kosztu realizacji oraz korzyści wynikających z jego realizacji)
 • porównanie różnic (czas, koszt i efekty teoretycznie powinny być podobne, w praktyce różnice są bardzo duże)
 • analiza przyczyn różnic, identyfikacja szans i zagrożeń wpływających na czas, koszt, efekt
 • ponownie zaplanowanie projektu z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka

Cz.2

 • identyfikacja i ewaluacja ryzyk w projektach realizowanych przez uczestników zajęć
 • planowanie działań zaradczych

Zajęcia poprowadzi Jacek Mamot, doświadczony konsultant i trener oraz prezes firmy specjalizującej się w zarządzaniu projektami wysokiego ryzyka.

Jacek Mamot to człowiek z pasją, który chce i potrafi dzielić się swoim doświadczeniem. Niezwykłe jest to, że wykorzystuje swoją mądrość do obiektywnego wskazania kierunków, a nie popychania w stronę konkretnych rozwiązań. Mam wrażenie, że to dzięki temu podejściu (które skłania do przemyśleń :) wykład "zarządzanie ryzykiem vs. zarządzanie kryzysem" spotkał się z najbardziej entuzjastycznym spośród wszystkich przyjęciem uczestników.

Paweł Aleksiun Kierownik Zespołu Programistów Biuro Plus Lewandowski S.J.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa