Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-UMP: UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Sposób zaliczenia:
 
ECTS: 0


Nazwa przedmiotu Zarządzanie konfliktem
Wymiar Ćwiczenia 6h
Wykładowcy: Ewa Kastory
Charakterystyka przedmiotu

Wykład pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z diagnozowaniem przyczyn konfliktów, zarządzaniem konfliktami i świadomym kierowaniem procesem ich rozwiązywania. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

 • Czym jest konflikt? Źródła konfliktów. Właściwości sytuacji konfliktowej: pętla wzmacniająca.
 • Diagnozowanie konfliktów. Wprowadzenie modelu koła konfliktu.
 • Rola szefa projektu w rozwiązywaniu konfliktów. Dynamika konfliktu.
 • Konflikty w zespole projektowym, konflikty jawne i ukryte, wzorce zachowań w konflikcie, eskalacja konfliktu
 • Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwiązywanie konfliktów: skuteczna komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej, asertywna interwencja, przekształcanie konfliktu we współpracę, zarządzanie emocjami w konflikcie.

Cele

 • Doskonalenie umiejętności związanych z diagnozowaniem przyczyn konfliktów.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej konfliktów i sposobów zarządzania nimi.
 • Nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktów w trakcie realizacji projektu.
 • Nabycie umiejętności świadomego kierowania procesem rozwiązywania konfliktów.

Najważniejsze zagadnienia

 • Czym jest konflikt? Źródła konfliktów. Właściwości sytuacji konfliktowej: pętla wzmacniająca, co napędza konflikt.
 • Diagnozowanie konfliktów. Wprowadzenie modelu koła konfliktu.
 • Rola szefa projektu w rozwiązywaniu konfliktów. Dynamika konfliktu.
 • Konflikty w zespole projektowym:
  • znaczenie konfliktu w życiu zespołu
  • jak rozpoznać konflikt - konflikty jawne i ukryte
  • jak ludzie reagują na konflikt - wzorce zachowań w konflikcie
  • jak zapobiegać eskalacji konfliktu.
 • Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych.
 • Rozwiązywanie konfliktów:
  • podstawy skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych
  • umiejętność wyrażania własnego zdania, informacja zwrotna, asertywna interwencja
  • przekształcanie konfliktu we współpracę.
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami w konflikcie, umiejętność ich kontrolowania jako warunek wyjścia z konfliktu.
Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa